Kurzové a LIVE sázení

fotbal fond kolektivního investování

Informace o způsobu uskutečňování investiční strategie ve ...

Informace ozpůsobu, jakým fond kolektivního investování uskutečňuje svou investiční strategii, přitom nesmí v žádném případě vybočit z mezí investiční strategie, která zůstává podle § 207 neměnná. Přípustné tak bude např. uvedení

Základní pojmy | Kancelář finančního arbitra

Fond kolektivního investování. Fondem kolektivního investování je investiční fond (viz výše) nebo podílový fond. Fondy kolektivního investování se přitom dělí na standardní a speciální. Standardním fondem je fond, který splňuje požadavky práva Evrops

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ A ...

zahraniční subjekt kolektivního investování, jehož Cenné papíry jsou veřejně nabízeny na území České republiky. „Fond“ znamená podfond vytvořený Emitentem a uvedený v pří-slušném Sazebníku služeb. „Hromadná objednávka“ znamená souhrnnou instrukci Ban

Podílové fondy už od 300 Kč | MONETA Money Bank

Je to forma kolektivního investování. Jedná se o soubor majetku, který je zakládán a obhospodařován investiční společností. Ta shromažďuje volné peněžní prostředky od investorů a nakupuje za ně různé cenné papíry, čímž diverzifikuje (rozkládá) riziko

SICAV: v zahraničí známá struktura kolektivního ...

SICAV tak jako jedna z otevřených forem kolektivního investování zajistí investorům potřebnou likviditu jejich investice. ... investiční fond v podobě SICAVu bude možné stejně jako komanditní společnost na investiční listy založit až po účinnosti nov

Zaregistrujte se

Vyplňte jednoduchý online formulář

Získej vstupní bonus

Vstupní bonus až do výše 10 000 Kč

Začni hrát

Ihned po registraci můžete začít hrát

Vyzkoušejte atraktivní vstupní bonusy a užijte si zábavu. Stačí kliknout a dozvíte se podrobnější informace.

Jak rychle vyděláte peníze je jen na vás

Vsaďte si

NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním ...

V průběhu roku Podfond nadále podnikal v oblasti kolektivního investování v české republice, přičemž předmětem podnikání byla činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 sb., o investičních společ-noste

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech ...

(2) Za fond kolektivního investování se považuje též podílový fond nebo akciová společnost s proměnným základním kapitálem, jehož nebo jejímž účelem je shromažďovat peněžní prostředky alespoň od dvou fondů kolektivního investování nebo srovnatelných

Podílové fondy

Podílové fondy jsou fondy kolektivního investování. Existuje několik druhů podílových fondů, které se navzájem liší mírou výnosnosti a s tím spojeným rizikem. Výnosnost podílových fondů bývá v průměru 1 - 15 %.

Co je podílový fond - Amundi | Komerční banka

Podílový fond. Investování do podílových fondů představuje jednu z nejefektivnější cest, jak dnes zhodnotit vaše prostředky. Kouzlo investování do podílového fondu, neboli kolektivního investování, spočívá v jeho jednoduchosti. Aniž byste měli hlubok

195/2011 Sb. Vyhláška o činnosti depozitáře fondu ...

Vyhláška č. 195/2011 Sb. - Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu - zrušeno k 19.08.2013(240/2013 Sb.)